Portfolio

MARKETING STRATEGIA MARKETINGOWA Realizuję politykę promocyjną i marketingową Uczelni (Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2021-do dziś). Wdrożyłem skuteczną strategię marketingową, dzięki której wprowadziłem na rynek fitness wiele autorskich produktów, programów szkoleniowych i treningowych (Polish Fitness Academy, 2003-2020). Wdrożyłem skuteczną strategię marketingową, dzięki której znacząco wzrosły przychody (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, 2005-2006). CONTENT MARKETING VIDEO MARKETING […]

Kursy i szkolenia

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu: marketingu, content marketingu, social media marketingu, zarządzania projektami oraz e-commerce. 2022-09          Managing Projects with Microsoft 365, LinkedIn 2022-09          Agile Requirements Foundations, LinkedIn 2022-08          Illustrator 2021 Essential Training, LinkedIn 2022-07     […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top