Autorskie Systemy Treningowe

Mój Trening 2 4

Osiągnięcia

Stworzyłem autorskie systemy treningowe, które wprowadziłem do 200 klubów na terenie Polski i Europy.

TMT (Total Muscle Training) – system treningów interwałowych.

GFS (Global Fitness System) – system treningów obwodowych.

SPEED UP – system treningów z narastającym tempem.

MUTE – system treningów prozdrowotnych.