Kursy i szkolenia

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu: marketingu, content marketingu, social media marketingu, zarządzania projektami oraz e-commerce. 2022-10          Zarządzanie stroną BIP w systemie BIP-e.pl, JSK Internet Sp. z o.o. 2022-09          Managing Projects with Microsoft 365, LinkedIn 2022-09          Agile Requirements […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top