Autorskie Systemy Treningowe

Mój Trening 2 4

Osiągnięcia Stworzyłem autorskie systemy treningowe, które wprowadziłem do 200 klubów na terenie Polski i Europy. TMT (Total Muscle Training) – system treningów interwałowych. GFS (Global Fitness System) – system treningów obwodowych. SPEED UP – system treningów z narastającym tempem. MUTE – system treningów prozdrowotnych.

czytaj więcej

Moja Historia

Moje Występy 2 14

Osiągnięcia Ponad 20 lat doświadczenia w branży fitness. Stworzyłem autorskie systemy treningowe, które wprowadziłem do 200 klubów na terenie Polski i Europy. Wykształciłem 2500 instruktorów i trenerów. Wyszkoliłem 1000 instruktorów z autorskich systemów treningowych. Zorganizowałem i poprowadziłem 300 szkoleń. Wyprodukowałem 250 autorskich filmów. Skomponowałem 26 płyt z autorską muzyką.

czytaj więcej

PFA (Polish Fitness Academy)

PFA - Logo - Kwadrat

Osiągnięcia Ponad 20 lat doświadczenia w branży fitness. Stworzyłem autorskie systemy treningowe, które wprowadziłem do 200 klubów na terenie Polski i Europy. Wykształciłem 2500 instruktorów i trenerów. Wyszkoliłem 1000 instruktorów z autorskich systemów treningowych. Zorganizowałem i poprowadziłem 300 szkoleń. Wyprodukowałem 250 autorskich filmów. Skomponowałem 26 płyt z autorską muzyką.

czytaj więcej

Szkolenia Fitness

Szkolenia Fitness 2 18

Osiągnięcia Wykształciłem 2500 instruktorów i trenerów. Wyszkoliłem 1000 instruktorów z autorskich systemów treningowych. Zorganizowałem i poprowadziłem 300 szkoleń.

czytaj więcej