MARKETING
CONTENT MARKETING
SOCIAL MEDIA MARKETING
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
  • Zarządzam projektami marketingowymi.
E-COMMERCE
  • Prowadziłem i zarządzałem własnym sklepem internetowym.
CURRICULUM VITAE

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top